Jak se přihlásit

   Přihlásit se můžete:

Telefonicky na tel. 602 547 669 nebo pomocí e-přihlášky nebo e-mailem na adrese kurzysiti@centrum.cz (uvést jméno, tel. kontakt na vás a kurz, který chcete absolvovat) nebo přihláška ve formátu .doc  zde

 Pokud se nedočkáte odpovědi na váš dotaz do 3dnů, zkontrolujte si ve svém emailu složku se spamem, pošlete dotaz znovu nebo nás kontaktujte na tel. 602547669. Děkuji.

Platba za kurzy :

Platba za kurz je možná při nástupu v hotovosti. Nebo převodem na účet  č. 860545641 / 0100 variabilní symbol  ( vaše tel. číslo uvedené ve vypsané přihlášce). Platba na účet musí být uhrazena nejpozději 7 dnů před nástupem na kurz. Platbou na účet si závazně rezervujete místo v kurzu.

Pro platby ze zahraničí : IBAN CZ2801000000000860545641

 

Storno poplatky za kurzy

zrušení vaší přítomnosti 20 a více dní před akcí – vrácení 80 ti %  z částky

zrušení vaší přítomnosti 10 a více dní před akcí – vrácení 50 ti %  z částky

zrušení vaší přítomnosti 3 a více dní před akcí – vrácení 30 ti %  z částky

 zrušení vaší přítomnosti 2 a méně dní před akcí – vrácení 0%  z částky

 

1 konzultační hodina  500 Kč - zkoušení, rady, porady