Zhotovování dámských kostýmů a plášťů

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:  

 • zhotovování  saka a pláště
 • Přijetí zakázky od zákazníka                                                                                         
 • Posuzování vhodnosti řešení oděvů (střihu a materiálu) pro zákazníka
 • Zjišťování tělesných rozměrů a zaznamenávání údajů pro zhotovování oděvů
 • Stanovení spotřeby materiálu pro ušití oděvů                                                                
 • Volba technologického postupu práce a materiálů pro zhotovování oděvů
 • Konstruování střihů dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot postavy zákazníka, modelová úprava základního střihu
 • Sestavení polohového plánu, ruční stříhání dílů a součástí oděvů                                  
 • Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů
 • Seřizování šicích strojů dle charakteru materiálu a prováděné operace, výměna nití, jehel a příslušenství
 • Sešívání dílů a součástí oděvů na šicích strojích, montáž výrobku, ruční šití              
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách
 • Dokončování oděvů po zkoušce                                                                                     
 • Zpracování výsledné kalkulace                                                                                        
 • Předání zakázky zákazníkovi   
 • cena kurzu 11 900,- Kč                                                                                      

 

Více informací zde